STRYKTIPSET FÖR VECKA 2116
  Veckans rad KA LA TW AB HK JB LG CJ ÅL 128.an
                       
1  2 2  2 12 2 2 2  12  2  2 12
2  1  2  2  x2 x2 2 2  2  2  12 2
3  1  1x  1  x 1 1 1  1  1x  1 12
4  2  1  1  2 x 1x 1x  1x  12  1x 1x
5  2  1x  1x  1 12 1x 1  12  1x  1 12
6  x  1  1  1x 1x 1x 1x  1  1x  x2 x2
7  1  1  1  1 1 1 1  1  1  1 1
8  1  1  12  1 1 1 12  1  12  12 1
9  1  1x  1  1 1 1 1  1  1  1 1x
10  1  1  1x  1 1 1 1  12  1  1 1
11  2  12  x2  12 2 2 2  2  x  12 2
12  2  1x  1  1 12 12 12  x  2  2 x
13  2  2  12  12 x2 x2 12  12  2  x x2
                       
   8 8 9  11  10 10 9 10  10  10
Totalt  54 69  78  75  67  68  72  67  65  
                       

Med reservation för allt

 

Slutspelat för säsongen.

Anders plöjde in 2 x 24 kr!

Vi gratulerar Torbjörn och gläds med honom över hans vinst vintern 20/21!